Welkom bij Onderwijsgroep Spoenk

De wereld is gekleurd, de wereld is divers; zo ook de scholen van de Onderwijsgroep Spoenk, openbaar basis onderwijs te Neder-Betuwe. Ieder kind, elke ouder, elke leerkracht, zij doen er toe. Op de openbare school is iedereen welkom, wat ook zijn achter grond is. Van jongs af aan leren de kinderen op de openbare school respect te hebben voor de mening, de overtuiging van de ander.

De zes basisscholen van de Onderwijsgroep Spoenk gaan hun kinderen actief voor in het samenbrengen van verschillende opvattingen en leren de kinderen daarin het gesprek met elkaar aan te gaan. Op basis van gelijkwaardigheid kijken kinderen kritisch naar verschillen en overeenkomsten en leren gaandeweg eigen opvattingen te ontwikkelen. Juist in deze tijd is van groot belang democratisch burgerschap te ontwikkelen, om nog meer tot samenleven te komen. Kinderen verkennen diverse culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden om te begrijpen waarom de wereld zo gekleurd is. En zij leren dat dat vanzelfsprekend is.

De basisscholen van Onderwijsgroep Spoenk hebben allen een bepaalde eigenheid, een lokale kleur. Samen met de ouders voelen zij zich verantwoordelijk voor de kinderen, opdat zij zich ontwikkelen tot gelukkig mensen die de gekleurde wereld nog meer kleuren.

De zes scholen in gemeente Neder-Betuwe zijn:

De Bellefleur te Dodewaard

De Isandra te IJzendoorn

Prins Willem Alexanderschool te Echteld

De Houtkoperschool te Ochten

Daltonschool Het Palet te Kesteren

Het Palet te Opheusden